Entreprenøren følger framdrift og plan, og vi ser fram til fortsettelsen.
24 solgte pr i dag – kun 9 igjen.