Bildene er tatt 2. desember – framdriften går som planlagt.
Konstruksjon 1. etage er på plass, nå starter vi meg etagene over.